In 1993 is in Woubrugge de nul-energiewoning gere­aliseerd van Arie en Wil Kroon.

Woning zuidzijde

Woning zuidzijde

De technieken in het huis voor het opwekken en besparen van energie zijn zo op elkaar afgestemd, dat het huis per jaar evenveel opwekt als gebruikt. Arie Kroon heeft de bouw in eigen beheer uitgevoerd, evenals de zonnecollector.

JUISTE AFSTEMMING TUSSEN ENERGIE BESPAREN EN OPWEKKEN

Het gebeurt niet vaak dat er onderzoek wordt gedaan naar de combinatie van technieken die energie opwekken met technieken van energiebesparing. Terwijl het combineren van technieken juist kan leiden tot een beter product en een lager netto energieverbruik. Eerst besparen, dan opwekken.
In de nul-energiewoning zijn die verschillende technieken wel gecombineerd. Hierdoor is ervaring opgedaan in het vinden van een goede afstemming van de verschillende energiemaatregelen, en hoe dit tot een extra besparing op fossiele brandstoffen kan leiden.

INNOVATIES

Dankzij de innovaties die in het huis zijn aangebracht is veel geleerd over een energiezuinige constructie van een huis, de integratie van zonne-energiesystemen in de dakconstructie, een PV-systeem en een zonthermisch systeem inclusief verwarmingssysteem.
De nul-energiewoning is gerealiseerd met financiële bijdragen van onder andere NOVEM (nu RVO). NOVEM wilde ervaring opdoen met integratie van netgekoppelde PV-modules in het dak en met de verdere ontwikkeling van de dakintegratie.

ERVARINGEN EN VERBETERINGEN

Na de eerste twee jaar zijn de eerste resultaten geëvalueerd. Het eerste jaar bleek hard nodig om kinderziektes uit de installaties te halen. Vooral de combinatie van maatregelen viel in de praktijk niet mee. De energieproductie was minder dan verwacht, maar door inventieve besparings­maatregelen zonder comfortverlies is de nul-energiebalans in het tweede jaar toch gehaald. En in het derde jaar was er zelfs energie ‘over’.