Het huis maakt niet alleen gebruik van de zon voor het opwekken en elektriciteit, maar ook voor het verwarmen van water.

Spelende kleinkinderen aan de wetering

Spelende kleinkinderen aan de wetering

Ook hierbij is gekozen voor verregaande innovatie. Het zonthermisch systeem zorgt voor een deel van de ruimtewarmtevraag en het warm tapwater. Het warmtegebruik van de woning is laag door energiebesparingsmaatregelen.

Zonnecollector geïntegreerd in het dak

De zonnecollectoren zijn niet, zoals gebruikelijk in Nederland, geplaatst op het dak, maar zijn volledig geïntegreerd in het dak zelf. De collectoren heeft Arie Kroon in eigen beheer gemaakt.

Regeling

Zicht op zuidwest zijde

Zicht op zuidwest zijde

Een 22 Watt CV-pompje (24 V DC) zorgt voor de lage flow. Een tweede pompje draait gedurende 10 minuten tijdens het vullen van de collector om de opvoerhoogte te overwinnen en om de collector en de warmtewisselaar te ontluchten. Het collectorcircuit heeft een ingebouwd thermostatisch geregeld ventiel dat de aanvoertemperatuur vanuit de collector regels op 60 graden Celsius. Als de temperatuur lager is, verandert de flow traploos van 3 naar 1 liter per minuut.

Opbrengst

Bij het ontwerp is berekend dat het zonne-energiesysteem voor 75% zou bijdragen aan de warmtevraag van warm water en voor 20% voor ruimteverwarming.

Verbeteringen

Het systeem functioneerde vanaf het begin redelijk goed, maar enkele kleine verbeteringen waren nodig. Het opslagvat heeft een isolatie van 2 lagen steenwol van 50 mm. Toch koelt het water sneller af dan verwacht. Water van 70 graden koelt per 24 uur 3 graden af, water van 50 graden per dag 2 graden en water van 35 graden 1 graad. Als geen warmte wordt gevraagd, koelt het water in het vat in 1 maand af van 70 naar 30 graden. Het water is daardoor voor de CV minder bruikbaar.

Met de externe warmtewisselaar bleek dat de warmte-uitwisseling onvoldoende was. Door een interne warmtewisselaar in het boilervat aan te brengen, verloopt de warmtewisseling wel goed.

De debietregeling van de zonnecollectoren kende eerst alleen een zomer- en winterstand. Deze regeling is vervangen door een thermostatische regeling die de collectorflow regelt op de ingestelde gewenste collector aanvoertemperatuur.